Фирма ЛОМИ ИНК

Свържи се с фирма ЛОМИ ИНК

Покупка, отдаване под наем и препродaжба на движими вещи и недвижими имоти, както и всякакви други търговски дейности, които не са забранени от закона.

гр. София, ул. бул. “Цар Освободител” 8А