Фирма ЛОВ И ГОНИТБА

Свържи се с фирма ЛОВ И ГОНИТБА

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален,преработен или обработен вид;продажба на стоки от собствено производство;покупко-продажба на всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки,авточасти и стоителни материали;производство и търговия с конфекция и трикотажни облекла,обувки и други изделия от кожа; ишлеме; търговско представителство и посредничество; комисионни,спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина със собствени или наети автомобили;транспортна дейност;посредническа дейност по набиране,насочване и предоставяне на работна сила;складови сделки; лицензионни сделки; стоков-контрол; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка , строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, таксиметрови услуги; сервизни услуги; дърводобив и дървопреработване; внос и продажба на МПС, покупко-продажба, внос и износ на маслини и зехтин, и продукти от тях; както и всяка друга дейност незабранена със закон