Фирма ЛС – Травел

Свържи се с фирма ЛС – Травел

Външно и вътрешно търговска дейност, туристически услуги, ресторантьорство, хотелиерство туроператорска, рекламна, агентска дейност, посреднически и консултантски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество и всички други видове дейности, които не са забранени от Закона.

гр. Варна, ул. ул. Тодор Бояджиев 3, офис 1