Фирма ЛТ – КОНСУЛТ И МЕНИДЖМЪНТ

Свържи се с фирма ЛТ – КОНСУЛТ И МЕНИДЖМЪНТ

Представителство на професионални спортисти или спортни компании в преговори, насочени към съставяне, изменение или прекратяване на договори за професионални услуги; посредничество между професионални спортисти и спортни компании при съставяне на договори за предоставяне на професионални услуги и във връзка с регистрацията на професионални спортисти в международни и професионални спортни федерации; спортен мениджмънт и маркетинг; консултантска и комисионна дейност; телевизионни права и рекламна дейност; вътрешно и външнотърговска дейност; туристическа и туроператорска дейност; внос и износ; търговия с недвижими имоти и управление на недвижими имоти; строителна, предприемаческа и транспортна дейност и всякакви други търговски дейности незабранени от закона.