Фирма ЛУДЕНС

Свържи се с фирма ЛУДЕНС

Организация на събития, комплексно обслужване на туристи, търговия на едро и дребно в и извън страната, рекламни услуги, рекламен маркетинг, печатна и издателска дейности, медийни консултации, консултантска дейност, изработване на медийни стратегии и на мултимедийни продукти, информационни и електронни /интернет/ услуги, сделки с интелектуална собственост и трансфер на нови технологии, изработка, разработка и поддръжка на софтуер и софтуерни продукти, проектиране на софтуерни продукти и системи, онлайн резервации покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, както и извършване на всякаква друга основна, помощна и странична (съответно лицензирана) незабранена от закона търговска дейност по смисъла на чл.1 от Търговския закон.

с. Мусачево, ул. ул. Александър Стамболийски 22