Фирма Лудогорие 2021

Свържи се с фирма Лудогорие 2021

Обработка на земеделска земя; производство и продажба на селскостопанска продукция; покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; строителна и предприемаческа дейност; вътрешен и международен туризъм; търговско представителство и посредничество; ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти; всякаква производствена, посредническа и друга дейност, незабранена със закон, а за дейностите, за които се изисква лиценз или разрешително ще се упражняват след издаването му.

с. Духовец, ул. ул. Н.Й.Вапцаров 37

Телефон: 0895749688