Фирма ЛУКСУРИ ИНВЕСТ

Свържи се с фирма ЛУКСУРИ ИНВЕСТ

Преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях
След получаване на съответният Лиценз от Министерсво на Икономиката

гр. София, ул. Бисер 16