Фирма ЛЮБО-БИБИ

Свържи се с фирма ЛЮБО-БИБИ

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, СТОКИ ОТ ХРАНИТЕЛНО ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТОКИ ВТОРА УПОТРЕБА, ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ТЕЧНИ И ТВЪРДИ ГОРИВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ИЗНОС, ТРАНСПОРТНО-ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ НА ХОРА И ТОВАРИ ПО СУША, ВОДА И ВЪЗДУХ СЪС СОБСТВЕН И НАЕТ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

с. Борован, ул. ул. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 7

Телефон: 0885871766