Фирма ЛЮЦИС

Свържи се с фирма ЛЮЦИС

търговия на едро и дребно, в страната и чужбина със стоки собствено производство, преработка и готов вид, включително и по електронен път; комисионни сделки; покупко-продажби и отдаване под наем на собствени и наети моторни превозни средства; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина, след лиценз; превозвачески и таксиметрови дейности; внос и износ на стоки; строително-монтажна и проектантска дейност и спомагателни строително-монтажни дейности; ремонтни услуги; тапицерски услуги; сервиз и поддръжка на домакинска и промишлена техника, включително електроника; битови услуги за гражданите; хотелиерство, ресторантьорство и международен туризъм, туропетраторска и тур-агентска дейност след лицензиране; производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция; производство, шивашки услуги; извършване на маникюрски, педикюрски, козметични, и фризьорски, услуги и процедури, масажи; импресарска, рекламна и информационна дейност; покупка на недвижими имоти, обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба; социални дейности; посредничество при намиране на работа, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона;

гр. Варна, ул. ул. Патриарх Ефтимий 42