Фирма ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА – ЛЮСИ 21

Свържи се с фирма ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА – ЛЮСИ 21

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ШИВАШКИ И МОДЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ; МАШИНОПИСНИ И КСЕРОСНИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, ВНОС, ИЗНОС И РЕМОНТ НА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ.

гр. Бобошево, ул. ул. НИКИФОР БИБИН 4

Телефон: 0899974212