Фирма ЛЗ 1115

Свържи се с фирма ЛЗ 1115

Фризьорски услуги, маникюр, педикюр, козметични услуги, масажи, търговия на едро и дребно, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, ресторантьорство и хотелиерство, откриване на питейни заведения, търговска дейност /вкл. внос и износ/, транспортна дейност в страната и чужбина /вкл. международен автомобилен транспорт и превоз/, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; вътрешно и външнотърговска дейност – внос или износ на стоки, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.