Фирма М Д А Б О

Свържи се с фирма М Д А Б О

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,преработен или обработен вид ; продажба на стоки от собствено производство ; търговия – вътрешна и външна ,търговско представителство и посредничесво ; други дейности и услуги ,които не са забранени с действащото законодателство на Р.България.

Телефон: 0876992909