Фирма М и Г Приятели

Свържи се с фирма М и Г Приятели

търговия на едро и дребно; покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туристическа и туроператорска дейност, транспортна дейност, както и други дейности и услуги, незабранени от закона по смисъла на чл.1 от Търговския закон /след получаване на съответни разрешения и лицензи/

гр. Карлово, ул. ул.”Общински пазар” 25А

Телефон: 0887474467