Фирма М и Т ЕЛЕГАНТНОСТ

Свържи се с фирма М и Т ЕЛЕГАНТНОСТ

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, производство и изработване по поръчка на облекла и текстилни изделия, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

с. Червена вода, ул. Георги Сава Раковски 57