Фирма МАДЖИК КАРД

Свържи се с фирма МАДЖИК КАРД

Производство и разпространение на материални и интелектуални продукти, инженеринг, сервиз, обучение на кадри, фотографски услуги, търговска дейност, включително – по електронен път; търговско представителство и посредничество; както и всяка друга дейност незабранена от закон като за дейностите, за които се изисква специален разрешителен режим, ще се извършват след лиценз.

гр. Варна, ул. БУЛ. СЛИВНИЦА 56