Фирма МАДЖИК ТРИЙХАУС

Свържи се с фирма МАДЖИК ТРИЙХАУС

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СФЕРА, ОТГЛЕЖДАНЕ, ОБУЧЕНИЕ, СОЦИАЛИЗИРАНЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦА ОТ 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ДО ПОСТЪПВАНЕТО ИМ В ПЪРВИ КЛАС, ПОЧАСОВО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И УЧЕНИЦИ, КОНСУЛТАЦИИ ПО БИЛИНГВАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРОДАЖБИ НА МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, АРТИСТИЧНИ ШКОЛИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕЦА, ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ И НА ВСИЧКИ ЕЗИЦИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЛЕГАЛИЗИРАНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА ВСИЧКИ ЕЗИЦИ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ, ПРОДАЖБИ НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ВНОС-ИЗНОСНА ДЕЙНОСТ.

гр. Пловдив, ул. УЛ. ТОДОР КАБЛЕШКОВ 18

Телефон: **********