Фирма Магдак 1

Свържи се с фирма Магдак 1

Вътрешен и международен транспорт; спедиционна дейност; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на стоки; продажба на стоки собствено производство; рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; електронна търговия, външнотърговска и външноикономическа дейност; разработка на софтуерни продукти и информационни технико-консултантски услуги; научно-развойна дейност, квалификационно и мотивационно обучение, трудово посредничество, комисионни сделки; търговско представителство, посредничество и агентство на чужди и наши физически и юридически лица; хотелиерски, туристически услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и извършване на други дейности и сделки, посочени чл. 1, ал. 1 от Търговския закон, чието извършване е разрешено от закона.

гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23