Фирма Магестико

Свържи се с фирма Магестико

КАФЕ-АПЕРИТИВ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ТРАНСПОРТНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНЖЕНЕРНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, КОЯТО ПО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА ДА СЕ ВОДИ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН.

Телефон: 0887565646