Фирма МАГНА ХОУМ

Свържи се с фирма МАГНА ХОУМ

Търговско представителство, посредничество и агентство, сделки с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти, управление на имоти, строителство, отдаване под наем, препродажба на недвижими имоти, инвестиране, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон.

гр. София, ул. “Георги С. Раковски” 193