Фирма МАХАЛА ЧЕТРОКА

Свържи се с фирма МАХАЛА ЧЕТРОКА

Покупка на недвижими имоти, продажба, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или
разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. Трън, ул. МИР 2