Фирма МАИ ХАУЗ

Свържи се с фирма МАИ ХАУЗ

Хотелиерство, ресторантьорство, организиране на екскурзии в страната и чужбина, наем на къщи, обзавеждане, предоставяне на транспортни, информационни, рекламни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международен и вътрешен туризъм. Туроператорска и туристическо-агентска дейност.

гр. София, ул. Босилек 53