Фирма МАЙ СОЛАР ЕНЕРДЖИ

Свържи се с фирма МАЙ СОЛАР ЕНЕРДЖИ

Инвестиции и изпълнение на енергийни проекти; търговска дейност; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; маркетинг; реклама; туристическа дейност; ресторантьорство и хотелиерство; както и всяка друга дейност, незабранена от действащ нормативен акт

гр. Пловдив, ул. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ 8

Телефон: 0885719623