Фирма МАК 50

Свържи се с фирма МАК 50

строителни услуги; строително-монтажни работи; ремонт на покриви; услуги със строителна техника; търговия със строителни материали; търговия със стоки собствено производство; разносна търговия; отдаване под наем на недвижими имоти; хотелиерство и ресторантьорство; рекламна дейност; търговия на едро и дребно; транспортна дейност; внос, износ и реекспорт на стоки; търговско представителство и посредничество; всякакъв вид търговия и търговска дейност, както и всички други, незабранени от закона, дейности и услуги, след получаване на необходимите разрешителни и лицензии, за дейности, за които са необходими такива, като дейността ще се осъществява в страната и чужбина.

с. Старцево, ул. Елица 9