Фирма МАК МЕТАЛ А-З

Свържи се с фирма МАК МЕТАЛ А-З

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, преводачески или други услуги; сделки с интелектуална собственост; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; мениджърска дейност; туроператорска и туристическа агентска дейност; обществен превоз на товари и пътници в страната и чужбина, електронна търговия, дейности по управление на отпадъците, като събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на отпадъците, изграждане на метални конструкции, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена или ограничена със закон.