Фирма МАККЕЯ

Свържи се с фирма МАККЕЯ

Продажба на стоки за населението; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; осъществяване на дейности с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие; Всяка друга търговска сделка или дейност,която не е забранена със закон,а когато се изисква лиценз и разрешителен режим-след издаване на лиценз и разрешение.