Фирма МАКРОТЕХ

Свържи се с фирма МАКРОТЕХ

Проектиране, монтаж и сервиз на автоматика и електрическо оборудване, рекламна дейност (включително и посредством интернет); комисионна и посредническа дейност, внос, износ, реекспорт, дистрибуторска дейност; наемане и покупко-продажба на недвижими имоти; складова дейност, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона и е търговска по смисъла на Търговския закон.

гр. Пловдив, ул. ул. “Хаджи Поптилев” 1