Фирма МАКС ФУУД 79

Свържи се с фирма МАКС ФУУД 79

РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗОВДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИРЕСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТОРЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС И БЕЗ ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.