Фирма МАКС ПРОПЪРТИ ГРУП

Свържи се с фирма МАКС ПРОПЪРТИ ГРУП

Придобиване и отдаване под наем на движими и недвижими вещи; хотелиерство и ресторантьорство; туристическа дейност; транспортна дейност и спедиция; вътрешно и външно търговска дейност; търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

с. Царацово, ул. “Голямоконарско шосе” 1

Телефон: 0885755560