Фирма МАКС СТРОЙ МАРКЕТ

Свържи се с фирма МАКС СТРОЙ МАРКЕТ

Строителство, внос и износ на строителни стоки, реклама, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

гр. София, ул. ДЕДЕАГАЧ 40

Телефон: 0899 696 545