Фирма Манастирски поляни

Свържи се с фирма Манастирски поляни

1. Извършване на туристически услуги, разработване, изработка и реализация на различни продукти развиващи туризма и създаващи трудова заетост;
2. Разработване и утвърждаване на стандарти, обучение и квалификация на кадри като планински водачи, екскурзоводи, аниматори, инструктори и водачи по конен туризъм и други;
3. Осъществяване на програми, обучения и дейности за личностно развитие на деца и възрастни;
4. Осъществяване на програми, дейности и обучения на хора, включително и деца, в неравностойно положение.
5. Улесняване на туристите от страната и чужбина при осъществяване на тяхната дейност за организирани пътувания и спортни инициативи, по предварително подготвен маршрут, обслужване на самоорганизирани групи и индивидуални туристи, осъществяване на спортно-туристически услуги, самостоятелно или в сдружение с други организации и лица;
6. Изграждане, управление и поддръжка на хижа, поддържане на туристически пътеки и интелигентни системи за ориентация;
7. Производство и търговска дейност на произведения на изкуствата, сувенири, спортни стоки и други;
8. Рекламна и импресарска дейност
9. Проектантска дейност, строителство, водоснабдяване и залесяване, събиране, преработване и търговия с диворастящи плодове, билки, гъби и др., екологични проекти и инициативи;
10. Отдаване под наем
11. Внос, износ;
12. Друга дейност, която не е забранена от закона.

Телефон: 0876 721911