Фирма МАНДЖУКОВ ФАРМА

Свържи се с фирма МАНДЖУКОВ ФАРМА

покупка на стоки или други вещи в страната и чужбина с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; лицензионни и лизингови сделки; инвестиционни участия в търговски дружества; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; хотелиерство и ресторантьорство; рекламни, информационни, програмни, маркетингови, консултантски и други услуги; покупка, отдаване под наем; строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или извършване на различни сделки с тях или с вещни права върху недвижими имоти; както и всяка друга незабранена от закона дейност

гр. София, ул. ул. “Беловодски път” 15-17