Фирма МАНУТУР

Свържи се с фирма МАНУТУР

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; туристическа дейност (вкл. селски и еко – туризъм), хотелиерство, извършване на транспортни услуги, превозваческа дейност, спедиционна дейност, превоз на пътници и товари, както и други дейности незабранени от закона.

гр. Хасково, ул. „МУРГАШ” 10