Фирма МАРАЯ 2021

Свържи се с фирма МАРАЯ 2021

Фризьорски, козметични и естетични услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство; ресторантьорство; международна търговия на едро и дребно; посреднически сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. Бургас, ул. ул. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКИ 57