Фирма МАРБЕЛЛА ТАТЛЪДЖЪЛЪК

Свържи се с фирма МАРБЕЛЛА ТАТЛЪДЖЪЛЪК

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажжба на стоки от собствено производство вътрешно и външно търговска дейност, посредническа, комисионна и консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристическа дейност, туроператорство и туристическо агентство, транспортна дейност в страната и чужбина – превоз на пътници и товари, както и в както и извършване на всички видове услуги с делки с изключение на изрично забранените със закон.

гр. Варна, ул. ул. “Синчец” 4