Фирма МАРЧЕВ 114

Свържи се с фирма МАРЧЕВ 114

Интернет търговия, интернет услуги, консултантски услуги, производство, преработка и продажба на земеделска продукция, храни и хранителни стоки, ресторантьорство и хотелиерство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проектиране, производство и продажба на продукция с техническо предназначение за бита и промишлеността; инженерингова, лизингова, спедиционна, комисионна, складова дейност; сервизна дейност и техническо обслужване; ремонт и рециклиране на автомобили, покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба или отдаване под наем на недвижими имоти срещу комисионна; производство и търговия с растителна и животинска продукция; търговско представителство и посредничество; строително монтажни работи; вътрешно и външно търговска дейност и реекспорт; преводаческа дейност; проектиране, доставка, монтаж и експлоатация на възобновяеми енергийни източници като микро и мини ВЕЦ, слънчеви инсталации и колектори, инсталации за генериране и изгаряне на биогаз, вятърни централи, геотермални инсталации, инсталации за изгаряне на биомаса, както и всички други незабранени от закона дейности

гр. Добрич, ул. Емона 15