Фирма МАРЕМ ГРУП

Свържи се с фирма МАРЕМ ГРУП

Извършване на строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, посредническа дейност при покупко-продажба, проектиране и обзавеждане на недвижими имоти, търговия и производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки и др., търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. ул. Иван Радоев 6А

Телефон: 0895473645