Фирма Маргаб

Свържи се с фирма Маргаб

Строителство, инвестиционно проектиране, сделки с недвижими имоти, инвестиции в недвижими имоти, консултантски услуги, производство, внос-износ и търговия на едро и дребно, търговско посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, придобиване на дялове и акции от други дружества, извършване на услуги. Дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство, при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

гр. София, ул. ул. „Русалийски Проход“ 7