Фирма МАРИ – БЕНТЦ 1

Свържи се с фирма МАРИ – БЕНТЦ 1

Монтаж, настройка, ремонт, строителство, производство, поддръжка, калибровка и проверка на всички видове измервателни уреди за тегло, посредничество при намиране на работа, курсове за квалификация, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и транспортни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; лизинг; организиране на индивидуални и групови обучения на организации и техни представители; и извършване на всякаква друга основна, помощна и странична (съответно лицензирана), незабранена от закона търговска дейност.

гр. Бургас, ул. Фердинандова 5