Фирма МариМел

Свържи се с фирма МариМел

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;-продажба на стоки от собствено производство;-търговско представителство и посредничество;-дърводобив, преработване и търговия с обли и фасонирани дървесни материали;-комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина;- фризьорски услуги- добив и обработка на гнайс-лицензионни сделки;-складови сделки;-сделки с интелектуална собственост;-хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;-внос и износ на стоки; -проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;-лизинг;- както и всяка друга дейност незабранена със закон.

гр. Гоце Делчев, ул. ул.Потока 37