Фирма Марин Дуев-МДГ 2021

Свържи се с фирма Марин Дуев-МДГ 2021

ветеринарномедицински услуги, производство, внос и износ на ветеринарномедицински продукти, внос и износ на животни, суровини и продукти от животински произход; търговия на едро и дребно с ветеринарномедицински продукти, дезинфекция, дезинсекция и деретизация, внос и износ на фуражи, фуражни премикси, добавки, витамини и храни за домашни любимци; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; външнотърговска дейност; осъществяване на всякакъв вид услуги и дейности, които не са забранени от закона.

с. Кавракирово, ул. “Димитър Благоев” 33