Фирма МАРИНА К-2

Свържи се с фирма МАРИНА К-2

Покупка на стоки или други вещи, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, с цел преотдаване под наем или продажба; търговия, консултации, строителство, монтаж и ремонтни дейности; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; транспортни и таксиметрови услуги; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; туристически дейности, както и всяка друга дейност, съобразно законодателството на Република България.

гр. Царево, ул. С.О. АРАПЯ, УЛ.2 4А