Фирма МАРИСТА ГРУП

Свържи се с фирма МАРИСТА ГРУП

ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, КАКТО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ СЪС СТОКИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, В Т.Ч. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЕЛСКИ И ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, МЕНИДЖЪРСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ, КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СГРАДИ, ПОДДРЪЖКА НА ОБШИ ЧАСТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.