Фирма МАРИЯН И СИРМА

Свържи се с фирма МАРИЯН И СИРМА

Покупко-продажба и производство на промишлени и непромишлени стоки в първоначален, обработен или преработен вид с цел търговия в страната и чужбина; търговска, ресторантьорска, хотелиерска дейност; придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; комисионна дейност; внос и износ на всякакви стоки с цел продажба; покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем и управление на недвижими имоти; вътрешен и международен туризъм, рекламна дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица. Извършване, ремонт, монтаж на строително-ремонтни, дърводелски, електрически, канализационни, климатични системи, довършителни строително-ремонтни дейности и услуги; както и всякакви други дейности разрешени от закона, включително след получаване на съответните разрешения и лицензи, ако такива са необходими

гр. Варна, ул. УЛ. ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 52