Фирма МАРКЕТ Ц БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма МАРКЕТ Ц БЪЛГАРИЯ

Търговия с хранителни и промишлени стоки, продажба на стоки от собствено производство, външно и вътрешнотърговски сделки /търговски услуги със стоки от всякакъв вид/, разкриване на заведение за бързо хранене, хотелиерски, ресторантьорски и рекламни услуги, маркетинг, изкупуване, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и чужбина; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и всички други дейности, незабранени от закона, след получаване на необходимите лицензи и разрешителни.

гр. Добрич, ул. БУЛ. ТРЕТИ МАРТ 102