Фирма МАРКЕТИНГ ЛИНК

Свържи се с фирма МАРКЕТИНГ ЛИНК

рекламни, маркетингови, информационни, програмни, туристически, импресарски или други услуги; операции с недвижими имоти, отдаване под наем на недвижими имоти, посредничество при сделки с покупко-продажба и наем на недвижими имоти, продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; внос-износ; търговия с хранителни и нехранителни стоки и строителни материали; преводи и легализации; хотелиерство и ресторантьорство; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; бартерни сделки; туроператорски и турагентски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка незабранена от закона дейност.

гр. Черноморец, ул. “Шипка” 5