Фирма МАРТЕН 41

Свържи се с фирма МАРТЕН 41

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, извършване на външнотърговска дейност, търговия на едро и на дребно, дистрибуция на стоки, търговско посредничество и представителство, ресторантьорство и експлоатация на заведения за обществено хранене, кетъринг, доставка на храни и напитки, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закон, а когато има регистрационен или разрешителен режим – след извършването на регистрацията, съответно – след получаване на съответното разрешение или лиценз.

гр. Мартен, ул. ул. Хаджи Димитър 2