Фирма МАРТИ ГАР

Свържи се с фирма МАРТИ ГАР

търговска дейност; ресторантьорство и хотелиерство; разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и развлечения; външен и вътрешен транспорт; спедиторска дейност; рекламни, информационни, програмни дейности; посредничество, търговско представителство, агентство; комисионни сделки; туристически услуги, дърводобив и дървопреработване, производство и търговия с вина, спирт и спиртни напитки, изкупуване, складиране и търговия с черни и цветни метали, както и всички други дейности, незабранени от законодателството на Република България и след снабдяване с разрешителни и лицензии, за които се изискват такива

гр. Пирдоп, ул. Цар Освободител 66