Фирма МАРТИН 13

Свържи се с фирма МАРТИН 13

Търговия на едро и дребно със стоки и услуги; внос и износ на МПС, промишлени и хранителни стоки, комисионна търговия; туристически услуги; рекламна и издателска дейност; спедиционна и превозна дейност; ресторантьорство и хотелиерство; производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция; производство, изкупуване, продажба, доставка на стоки за масово потребление, посредничество и търговия с недвижими имоти, всички други дейности незабранени от закона. За дейности за които се изисква лиценз или разрешително, ще се упражняват след издаването им.

гр. Русе, ул. ул. Д-р Петър Берон 38