Фирма Мастър Клийн 21

Свържи се с фирма Мастър Клийн 21

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА И НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ, ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

гр. Пловдив, ул. Николай Гогол 18