Фирма МАСТЪР МЕТАЛИКА

Свържи се с фирма МАСТЪР МЕТАЛИКА

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЪОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА, СКЛАДОВА, СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, МАРКЕТИНГОВА, ОКАЗИОННА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Кюстендил, ул. Антим I 12